Home > Schoonmaak > Interieurverzorging

Interieurverzorging

Multi-Clean is als schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor de dagelijkse en periodieke interieurverzorging van diverse bedrijven en verenigingen. Wij stellen bij u vaste medewerkers aan, die al het schoonmaakonderhoud voor hun rekening nemen. Door het gebruik van vaste schoonmakers ontstaat er een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Onze goed gemotiveerde medewerkers staan daarom garant voor het realiseren en behouden van een schone woon- en/of werkomgeving.

 

De schoonmakers van Multi-Clean worden voor interieurverzorging vaak ingezet bij:

 • kantorenInterieurverzorging door Multi-Clean
 • VvE portieken
 • sportcomplexen
 • bouwbedrijven
 • winkels

Tijdens de schoonmaakwerkzaamheden zijn al onze medewerkers duidelijk herkenbaar aan de bedrijfskleding van Multi-Clean.

Schoonmaakschema

Voor de totale interieurverzorging wordt samen met u een schoonmaakschema opgesteld, waarin alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden apart worden gespecificeerd. Dit zogeheten werkprogramma is bedoeld als leidraad voor de schoonmakers. Door het opstellen van zo’n schema kunnen alle benodigde werkzaamheden optimaal met beide partijen worden afgestemd. Het schoonmaakschema komt in de werkkast te liggen, zodat voor iedereen inzichtelijk is wat er aan interieurverzorging moet gebeuren en of het ook is uitgevoerd.

Logboek

Behalve het schoonmaakschema, komt in de werkkast ook een logboek te liggen. Het logboek is bedoeld voor het registeren van eventuele op- of aanmerkingen met betrekking tot de interieurverzorging. Het logboek wordt gebruikt door zowel u als door de schoonmakers van Multi-Clean.

Controle werktijden

Als professioneel schoonmaakbedrijf hechten wij veel waarde aan de afspraken die met u zijn gemaakt. Naast periodieke controles van het schoonmaakschema en het logboek, maken wij ter controle tevens gebruik van een tijdregistratiesysteem. Dit systeem wordt bij de interieurverzorging gebruikt voor het registreren van de start- en eindtijden van onze schoonmakers. Hiermee houden wij het overzicht. Wij weten precies waar en wanneer iedereen aan het werk is en of een ieder zich aan de afgesproken werktijden houdt.

Communicatie

Behalve periodieke controles van de schoonmaakwerkzaamheden, komt de rayon manager tevens een aantal keer per jaar bij u langs om een controlerapport te overhandigen. Daarnaast komt 1 maal per jaar 1 van directieleden op bezoek om de voortgang van de interieurverzorging te bespreken. Bij alle communicatie houdt Multi-Clean de lijnen kort. Door de regelmatige controles behouden wij het persoonlijke contact met u en kunt u bij vragen altijd een beroep op ons doen. Interieurverzorging draait niet alleen om het schoonmaken. De communicatie met u is evenzo belangrijk. Zo kan er direct worden gehandeld bij een eventuele behoefteverandering.

Sanitaire producten

Onder interieurverzorging verstaan wij tevens het aanvullen / vervangen van alle benodigde sanitaire producten en het eventueel leveren en plaatsen van dispensers.

Schoonmaakbedrijf Multi-Clean kan de volgende sanitaire producten leveren:

 • wc-papier
 • zeep
 • papieren handdoeken
 • luchtverfrissers
 • toiletroldispensers
 • zeepdispensers
 • handdoekdispensers